Trusted advisor

Het grootste verschil tussen een verkoper en een trusted advisor heeft te maken met weten en valideren in plaats van vragen te stellen. Een trusted advisor kent de business van zijn klant en de trends van de markt waarin de klant opereert. Hij weet wat de ambities van zijn opdrachtgever zijn en kent de pijnpunten waar hij tegenaan loopt bij het behalen van zijn ambities. De klant vertrouwt hem.

Tijdens de training diepen we de hoogste status van vertrouwen uit; smart trust. Deze vorm is gebaseerd op basis van argumenten en bewijs. De klant ervaart dat de trusted advisor van toegevoegde waarde is en schenkt hem daarom het vertrouwen.

We leren de verkoper structuur, mindset, skillset te beheersen. Met deze tools kan hij zich gecontroleerd verdiepen in de uitdagingen van de opdrachtgever en beheerst hij de vaardigheden die horen bij Consultative Selling.