Selectiegesprekken voeren

Een open houding en nieuwsgierigheid naar uw sollicitant, is een  belangrijke voorwaarde bij het voeren van een selectiegesprek. Een goede opbouw van het gesprek, het doorvragen naar competenties en bijhorend gedrag en niet te snel een oordeel klaar hebben, zijn daarbij van groot belang.

In de training Selectiegesprekken leren wij u de technieken achter deze punten te verbeteren. Daarnaast besteden we aandacht aan het feit dat uzelf ook wordt beoordeeld door de sollicitant: ‘Waarom werkt ù graag voor deze organisatie?’ U krijgt van ons de vaardigheden om deze persoonlijke boodschap te combineren met die van de organisatie zodat u die kan inzetten als ´verleidingstool´ bij kandidaten die u wilt binnenhalen.