Pitchen

In de huidige markt is het belangrijk om uzelf goed te verkopen. Dit kan op papier, tijdens netwerkborrels en in presentaties. In deze korte en krachtige training leert u uzelf te verkopen met een beknopt maar daadkrachtig verhaal.

We leggen de nadruk op de ontvanger. Wat wil de toehoorder horen en hoe past u dat in in uw verhaal? We houden rekening met de gun-factor en uw authenticiteit. Ook schijnbaar onbelangrijke aspecten nemen we mee voor het optimaal laten slagen van uw pitch. Denk daarbij aan de keuze van uw kleding, de toonhoogte van uw stem maar ook aan de omgang met collega’s na uw presentatie.