Motiverende gespreksvoering

Mensen overtuigen of dwingen om te veranderen of adviezen op te volgen, werkt vaak niet. Het is de kunst om iemands persoonlijke interesse te wekken waardoor hij of zij zelf het belang van verandering inziet.

U leert hoe u zich kan inleven in een ander en om weerstand om te buigen. Met het gebruik van motiverende gesprekstechnieken voorkomt u voortaan oeverloze discussies door op tijd een andere, motiverende, invalshoek te kiezen. Uw gesprekspartners zullen eerder uw advies gaan naleven doordat ze zelf daar een goed gevoel bij hebben.