Negeer niet de kleur oranje

En dan denk jij misschien aan het oranje van Koningsdag…Ik bedoel echter het negeren van oranje als waarschuwingslicht in een voorheen goed functionerend team.

Groen

In een ideaal team staat het verkeerslicht op groen; Leidinggevenden geven vertrouwen aan hun medewerkers. Zij weten wat er van hen verwacht wordt, kennis wordt gedeeld, fouten gemaakt en risico’s genomen. Maar wat nou als de helderheid en betrokkenheid minder is en teamleden verantwoordelijkheden aan elkaar afschuiven. Je voelt dat lopende zaken klem lopen, bijvoorbeeld door een verandering in de organisatie of een nieuwe (technische) ontwikkeling.

Oranje

Op zo’n moment moet de kleur oranje gaan knipperen waar ik in mijn titel naar refereer. Als lopende zaken stagneren, sommige contacten afremmen of er een opstopping dreigt te komen in het werkverkeer dan moet er ingegrepen worden. Nog voordat het vertrouwen van het team in elkaar en in de leidinggevende totaal spaak loopt.

TrustscanTeamSpirit_828x300

Om te zorgen dat je als team niet voor het rode verkeerlicht komt te staan en als afdeling niet vooruitkomt, Pauline Voortman heeft een scan ontwikkeld, de Trustscan. Deze geeft binnen 10 minuten aan waar de knelpunten van een team liggen.

Vertrouwen

Vervolgens leggen we aan de hand van een analyse van de scan uit aan leidinggevenden en medewerkers hoe vertrouwen werkt. En met welke handvatten je het verkeerslicht op groen laat staan of hoe je voorkomt dat oranje rood wordt. Denk daarbij aan het verdelen van duidelijke taken waarbij het vertrouwen een belangrijke rol speelt. Ook (zelf) reflectie, aandacht en het blijven communiceren zijn vaak de speerpunten bij het creëren van vertrouwen.

Ik heb gezien dan na zo’n scan en de gesprekken die we daarna voerden de wederzijdse openheid, welwillendheid en aansprakelijkheid weer toenamen. Van oranje naar groen creëert een cultuur waarin medewerkers effectief, efficiënt en met plezier samenwerken en zo bijdragen aan de lange termijn waardecreatie van de organisatie.