Leren van Pubers

A2_JONGGGNB_jpg_h380_jpg_568Met verbazing zie ik hoe mijn 13 jarige dochter haar huiswerk maakt. Ze zit in de woonkamer op de bank met minimaal drie schermen open, ze is online aanwezig en ze heeft, niet te vergeten, oortjes in. Ze Facebookt, appt en via Facetime praat ze met haar klasgenoten. In het begin van het schooljaar ben ik met enige regelmaat de discussie met haar aangegaan omdat ik vond dat ze zo niet kon leren. Je hoort je af te sluiten in je kamer, zonder geluid om je heen, zodat je je goed kunt focussen. Nou, daar dacht zij heel anders over. De discussies heb ik opgegeven en ben me gaan richten op haar schoolresultaten. Tot mijn verbazing zijn die erg goed. Haar gemiddelde cijfer voor al haar vakken is een 8,5. Echt recht van spreken heb ik dus niet. Je kunt concluderen dat er door de jongere generatie totaal anders geleerd wordt. Een groot deel komt door de techniek die tegenwoordig aanwezig is en als het voor scholieren zo goed werkt, waarom zou het op de werkvloer dan ook niet werken?

Social leren in organisaties
In mijn gesprekken met HR professionals over leertrajecten merk ik dat de stap nog niet is gezet naar het sociale leren. Leertrajecten worden vaak nog traditioneel opgezet. Het online delen van je leerdoelen, andere mensen binnen of buiten de organisatie vragen om feedback over je ontwikkeling wordt niet of nauwelijks gedaan. Een veel gehoorde opmerking is dat leren vertrouwelijk moet zijn. De vraag is of professionals er ook zo over denken of dat dit een blinde vlek is van de HR-professional.
Inmiddels ben ik van mening dat het een organisatie veel kan opleveren als je het sociale leren introduceert. Je creëert openheid en transparantie, je zet de stap naar een continue lerende organisatie en in een korte tijd verrijk je je organisatie met kennis en ervaringen.
Online leerplatform
Het trainingsbureau Gazing heeft een online leeromgeving ontwikkeld, waarbij het sociale leren een belangrijk onderdeel is. Met elkaar kennis en ervaringen delen, feedback vragen aan collega’s of linkedin-contacten op je ontwikkeling, een game spelen met collega’s het is allemaal mogelijk.
Pubers blijven pubers maar op het gebied van leren hebben ze ons geïnspireerd want:
          met en van elkaar (online) leren is effectief;
          kennis en ervaringen delen is een vanzelfsprekendheid;
          elkaar feedback geven is heel normaal;
          collectieve denkkracht brengt je verder.