Collectieve denkkracht in organisaties

denkkrachtIedere manager heeft een blinde vlek met betrekking tot zijn afdeling. Onlangs hebben we een bijeenkomst gehad met 14 managers die ieder een eigen vestiging leiden. In deze organisatie hebben ze een begin gemaakt met het geven van feedback aan elkaar op iedere vestiging. Nu hebben we de stap gezet dat de ook managers elkaar feedback geven over de indruk die ze hebben van de andere vestigingen en elkaar tips geven. In een ruimte hebben we de landkaart van Nederland neergelegd en iedere manager stond op de plaats van zijn vestiging. Iedere vestigingsmanager bedacht feedback voor een andere vestiging en schreef dit op papier en liep naar de verschillende vestigingen om zijn brief af te leveren. De tips waren zeer waardevol voor de managers. Door de krachten te bundelen en elkaars denkkracht te gebruiken kom je tot nieuwe inzichten.