Beeldvorming binnen teams

7200689-hoge-hoek-mening-van-mensen-bidden-en-staan-in-een-kringTijdens een van mijn gesprekken met een opdrachtgever vertelde hij mij over het reilen en zeilen binnen zijn team. We kregen het met name over zijn grootste uitdaging: eilandvorming binnen het team. Zijn team bestaat uit twintig mensen die afhankelijk zijn van elkaar, maar die wel drie verschillende expertises hebben en drie verschillende belangen. Er zijn zogezegd drie verschillende bloedgroepen in een ader. De organisatie eist betere samenwerking, omdat er steeds meer output wordt verwacht van minder mensen. Mijn opdracht was om van dit team weer een geheel te maken, betere samenwerking te bewerkstelligen en eilandvorming te laten verdwijnen.

De valkuil van een facilitator is dat hij tijdens een teamdag de kar gaat trekken.  Er worden dan bepaalde zaken niet uitgesproken, mensen knikken ja, maar doen daarna gewoon nee op de werkvloer. Met behulp van de Moreno methode heb ik een helende werkvorm ontwikkeld, waarbij ik als volgt te werk ga.

Elke bloedgroep heeft ideeën en gedachten over de andere groepen. Om er voor te zorgen dat er eenheid wordt ontwikkeld moet er eerst uitgesproken worden hoe verschillend er over de afzonderlijke bloedgroepen wordt gedacht, wat positief en negatief wordt gevonden. We spelen drie rondes waarbij bloedgroep X bij elkaar gaat zitten met de ruggen naar bloedgroep Y en bloedgroep Z heeft de rol van observator. Eerst gaat groep X met elkaar in gesprek over wat ze van groep Y vinden. Na ongeveer 7 minuten mag eerst bloedgroep X in een minuut hardop samenvatten waar ze over hebben gesproken, daarna mag bloedgroep Y in een minuut vertellen wat zij hebben bedacht, daarna nog een keer groep X en vervolgens nogmaals groep Y. Na deze uitwisseling krijgen de observanten, groep Z, de gelegenheid te vertellen wat hen opviel over de sfeer en wat er inhoudelijk is gezegd.

Vervolgens vindt er een wisseling van groepen plaats. Nadat iedereen over iedereen hardop heeft “geroddeld”. En de deelnemers hun ei kwijt konden kwamen de verschillende bloedgroepen weer bij elkaar, en wisselen informatie uit over wat ze gehoord hebben, wat hen verbaasd heeft, wat ze herkenbaar vonden en waarin ze als groep moeten en kunnen veranderen. Op dat moment ontstaat er commitment omdat de stroom aan ideeën en afspraken over werk en procedures uit de mensen zelf komt. Alle ideeën zijn naderhand vertaald naar acties in gedrag.

Wat duidelijk werd is dat er nogal wat misverstanden waren over de verschillende groepen en met behulp van deze oefening kwam de onderstroom boven en was iedereen bereid om naar zichzelf te kijken en hand in eigen boezem te steken. Langzaam maar gestaag is er weer vertrouwen, de angel is eruit, dingen worden uitgesproken, er is samenwerking zonder te mokken en dit heeft zichtbaar effect op de harde resultaten van de afdeling. Dit is was het team nodig had en bij de evaluatie is meteen een vervolgafspraak gemaakt.

 

 

  1 comment for “Beeldvorming binnen teams

  1. juli 2, 2014 at 10:09 pm

    Interessante methode

    Wil ik graag eens meer over horen

Comments are closed.