Gamified workshop Verdraaide Organisaties

Graag geven we u een inkijkje in het volledige programma van de Gamified workshop:  Verdraaide Organisaties.

 

De ochtend starten we in de fictieve wereld van MyBank

 

Stelt u zich eens voor….

U maakt onderdeel uit van een regiodirectie van een ambitieuze bank, MyBank.

Sinds enige tijd is de bank niet meer in control. De bestuursvoorzitter verwacht van u, net als van de andere regio

directieteams, maatregelen om het tij te keren.

U ziet zich geconfronteerd met aangescherpte procedures, controledruk van buitenaf, kritische geluiden van

klanten en autonoom functionerende regio’s….een complexe dynamiek.

 

Wat is er nodig om de juiste balans voor elkaar te krijgen tussen

 de ambitie van MyBank (De Bedoeling),

 de regel- en controlemechanismen van MyBank (Systeemwereld),

 en de wijze waarop medewerkers verantwoordelijkheid nemen richting collega en klant (Leefwereld).

 

In drie fasen experimenteert u met het doorbreken van belemmerende patronen en het creëren van nieuwe

regelruimte en verbinding met de klant en de medewerker. Iedere fase kent een ander perspectief, waardoor u

spelenderwijs de vastgelopen dynamiek van verschillende kanten tegemoet treedt. U ontmoet de

bestuursvoorzitter, klanten, collega directieleden en medewerkers en ontdekt de impact van de verschillende

belevingswerelden. Met de nodige lef en vernieuwingsdrang brengt u samen met uw collega’s MyBank weer

terug bij haar kern: haar ambitie.

 

Aan het einde van de game heeft u inzichten opgedaan, hoe u de disbalans weer kunt herstellen en hebben we de

eerste lijntjes naar uw eigen organisatie gelegd.

 

En dan de middag.

 

We gaan aan de slag met uw eigen organisatie. U stapt als het ware in de Leefwereld, de Systeemwereld en de

Bedoeling van uw eigen organisatie. En u ervaart op deze wijze ‘aan den lijve’ de dynamiek, de patronen en de

eventuele schuring tussen deze drie.

 

Dit inzicht stelt u in staat, samen met de uitkomsten van de game in de ochtend, om toe te werken naar

interventies. Mededeelnemers en begeleiders challengen u op deze eerste ideeën. Aan het einde van de dag stapt

u met bruikbare inzichten en voorgenomen, concrete interventies de deur uit. Om weer vanuit de bedoeling de

(interne) klant optimaal te bedienen.

 

Ons programma is bedoeld voor:

 Professionals: de ruimte binnen je werkveld vergroten, ‘eigenaarschap binnen je rol’.

 Stafafdelingen: meer zicht op de belevingswereld van de interne klant, ‘groei naar Trusted Advisor’.

 Organisatie: agendering van de dynamiek tussen belevingswerelden van klant, management en

stafafdelingen, ‘groei naar een klantgerichte organisatie’.

 

Tenslotte

 Maatwerk zeer goed mogelijk.

 Het programma duurt 1 dag.

 Incompany, minimaal 8 deelnemers.

 

Graag komen we met u in gesprek.

 Carole Beelen – 06.29013187

 Hans van Dijk – 06.51088313

 Margreet Uyterlinde – 06.21871251